Breviar de definitii si terminologie

Terminologia si definitiile sunt conform celor utilizate pe plan international, luandu-se ca baza Federal Standard 209D si IES-RP-CC-006-84:

Aerosoli = particule foarte fine de substante solide sau lichide aflate in suspensie in aer sau alte gaze.

Antistatic = material slab conductor electric, cu o rezistivitate cuprinsa in domeniul 105-104/cm².

Bloc de desprafuire = dispozitiv compus din suflanta de aer si sistem de filtrare destinat relizarii unui mediu curat.

Boxa cu flux laminar = dispozitiv local de realizare a controlului contaminarii prin intermediul unui flux de aer ultrafiltrat unidirectional.

Camera Curata = utilaj care asigura un spatiu cu mediu controlat din punct de vedere al contaminarii cu particule, temperaturii, umiditatii, presiunii si vitezei aerului, sterilitatii, nivelului de iluminare. Constructia si utilizarea Camerelor Curate este de asa natura incat reduce la maxim introducerea, generarea sau retinerea de aerosoli.

Clasa de curatenie = reprezinta numarul maxim de aerosoli admis pe unitatea de volum de aer, cu dimensiunea de 0.5 µm si mai mari. Clasificarea in clase de curatenie a aerului se face in baza numarului aerosolilor pe unitatea de volum de aer.

Contaminarea = emisia de aerosoli rezultati in urma diverselor activitati.

Concentratia particulelor = reprezinta numarul de particule pe unitatea de volum.

Dimensiunea particulei = se exprima ca dimensiunea maxima lineara aparenta sau diametrul echivalent al particulei.

Dulap transfer = zona prin intremediul careia se asigura transferul necontaminant din exterior in interiorul Camerei Curate cu clase de curatenie diferite pentru diverse materiale.

Dus de aer = utilaj amplasat la intrarea in Camera Curata destinat indepartarii cu jet de aer ultrafiltrat a pariculelor de praf aflate pe echipamentul specific operatorilor de Camara Curata.

Filtre HEPA = filtrele de inalta eficienta pentru aer, de tip uscat, realizate dintr-o retea de fibre de sticla submicronice. Eficienta minima de retinere este de 99.97% la particule de 0.3 µm si o cadere maxima de presiune la debitul maxim de 25.4 mm H2O.

HEPA = Hight Efficiency Particulate Air Filters.

Flux de aer unidirectional = flux de aer caracterizat printr-o viteza uniforma si linii de curent paralele, avand o turbulenta redusa.

Flux de aer paralel = reprezinta un flux de aer unidirectional avand o deviatie maxima de la liniaritate de 15°.

Flux de aer uniform = reprezinta un flux de aer unidirectional la care valorile vitezei masurate in mai multe puncte sunt in limita de ±20% din valoarea vitezei fluxului de aer pentru toata aria zonei de lucru.

Flux de aer turbulent = reprezinta un flux de aer caracterizat printr-o viteza neuniforma si prin existenta de turbioane de aer.

Monitorizare = procedeu de urmarire ( asistata de calculator ) continua sau o perioada de timp stabilita, de afisare si stocare ( memorare ) a parametrilor de stocare ( numar de particule, temperatura, umiditate, etc ).

Numarator de particule = instrument dotat cu un sistem optic, capabil de a discrimina si numara particulele micronice si submicronice din aer sau lichide pe unitatea de volum.

Numar de schimburi de aer pe ora = reprezinta raportul dintre volumul de aer vehiculat in Camera Curata pe unitatea de timp si volumul Camerei Curate.

Prefiltre = filtre de tip uscat pentru aer, realizate din tesaturi sintetice cu o eficienta de retinere variind in domeniul ( 40-90 )% la testul gravimetric.

Zona de lucru = reprezinta volumul din interiorul Camerei Curate destinat unor activitati care necesita un control maxim al contaminarii. Acest volum se va identifica printr-un plan de intrare si unul de iesire, plane normale la fluxul de aer.

Zona tunel = zona restransa din Camera Curata cu rolul de a asigura in zona de lucru o clasa de curatenie mai buna sau cel putin egala cu cea din restul Camerei Curate si un control mai strict al contaminarii. Se distinge prin coborarea plafonului de filtre sau prin paravane ce delimiteaza zona.